• 0

هزینه اقامت

———————————————————————————

 

 

هزینه های اقامت از ابتدای فروردین ماه 1403

 

 

1- اتاق 2 تخته هزینه یک شب اقامت              3/100/000 ریال 

2- اتاق 3 تخته هزینه یک شب اقامت            4/250/000 ریال 

3- هزینه هر نفر اضافه                                    900/000 ریال