سبزوار - توحید شهر- دانشگاه حکیم سبزواری 4466225575-051

Image
اتاق های مجهز
Image
سیستم صوتی و تصویری
Image
سالن کنفرانس
Image
وایفای
Image
خدمات رایگان
Image
نظافت 24 ساعته
Image
سالن غذاخوری
Image
سرویس حمل و نقل