سبزوار - توحید شهر- دانشگاه حکیم سبزواری 44012700-051

قوانین و مقررات

تمامی عملیات های اجرا شده درون این تارگاه اینترنتی در طول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و هرگونه سوءاستفاده به هر نحوی پیگرد قانونی دارد


  • راه های ارتباطی
  • سبزوار،توحیدشهر،دانشگاه حکیم سبزواری
  • 051-4466332211
  • info@hsu.ac.ir