سبزوار - توحید شهر- دانشگاه حکیم سبزواری 44012700-051

درباره ما

دانشگاه حکیم سبزواری دانشگاهی دولتی و جامع در شهر سبزوار است. این دانشگاه ابتدا در سال ۱۳۶۶ به عنوان شعبه‌ای از دانشگاه تربیت معلم تهران تأسیس شد و با پذیرش ۱۶۱ نفر دانشجو در چهار رشته دبیری الهیات، دبیری زبان و ادبیات فارسی، دبیری زبان و ادبیات عرب و دبیری ریاضی در مقطع کارشناسی فعالیت علمی، آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نمود


  • راه های ارتباطی
  • سبزوار،توحیدشهر،دانشگاه حکیم سبزواری
  • 051-4466332211
  • info@hsu.ac.ir